Wednesday, October 5, 2011

વજન સફરજનનું

ગયા અંકનો સવાલ:

વિષય:લોજીક, ગહનતા: 3.૫ / ૫ 

આજનો કોયડો ખુબ જાણીતો કોયડો છે પણ રસપ્રદ કોયડો છે. થોડુક ટેડું-મેડું(આડા અવળું) વિચારશો તો જવાબ આંગળીવેંત ( હાથવેંતનું નાનું સ્વરૂપ !!) છે.

તમે દરવાજાની બહાર ઉભા છો. દરવાજો બંધ છે. દવાજાની અંદર રૂમ છે અને આ રૂમમાં ત્રણ ઈલેકટ્રીક બલ્બ આવેલા છે. આ બલ્બના રંગ છે લાલ, પીળો ને વાદળી. આ રૂમ પૂરી રીતે સીલ છે અને બહારથી અંદરનું કશું જોઈ શકાય એમ નથી. તમે જ્યાં ઉભા છો ત્યાં દરવાજાની બહાર સ્વીચ બોર્ડ છે જેમાં ત્રણ ચાપો (સ્વીચીસ ) આવેલી છે. રૂમની અંદર રહેલા દરેક બલ્બ ચાલુ કરવા માટે એક એક સ્વીચ આ બોર્ડમાં રહેલી છે. તમે આ સ્વીચ બોર્ડ નો ઉપયોગ કરી શકો છો.  તમે રૂમની અંદર એક વખત જઈ શકશો. અને તમારે બતાવવાનું છે કે કઈ સ્વીચ ક્યાં બલ્બની છે.

જવાબ:


ઘણા બધા વાંચકોએ જવાબ લખી મોકલ્યો. મોટા ભાગના વાંચકોએ ખરો ઉત્તર આપ્યો છે અને એ વાચ્ચક રાજ્જા ઓ આ મુજબ  છે.
૧) હીરાલી લાખાણી, રાજકોટ 
૨) ગૌરાજ સિંહ જાડેજા 
૩) મૌલિક મેહતા, અમદાવાદ 
૪) સંજય ચૌહાણ, રાજકોટ 
૫) સંજય પરમાર 
૬) દિગ્વિજય રાઠોડ 
૭) અંકિતા વોરા 
૮) હાર્દિક બુદ્ધદેવ, ગોંડલ 
૯) રાજૂ વોરા 
૧૦) જાય રાવ 
૧૧) નીરજ વઘાસીયા 
૧૨) હસિત પંડ્યા, રાજકોટ 
૧૩) રમીઝ સુમરા 
૧૪) કેતન ધામેલીયા, જામનગર 
૧૫)અરુણ પટેલ 
૧૬) મનન શાહ, સુરત 
૧૭)જયવિન રૈયાણી
૧૮) અનીલેલ ડીએસ 
૧૯) મયુરી વોરા, રાજકોટ 
૨૦) હર્ષ ત્રિવેદી, વણાકબોરી 
૨૧) પાર્થ મણીયાર
૨૨) ભાવેશ મકવાણા, રાજકોટ 
૨૩) પારસ સોની 
૨૪) પટેલ અભય 
૨૫) યોગરાજ પરમાર 
૨૬) કેવળ રાયચુરા 
૨૭) જલ્પન ગેરિયા 
૨૮) હર્ષ પટેલ, અંકલેશ્વર 
૨૯) રમેશ સિંઘાળા 
૩૦) ફાલ્ગુની દોશી 
૩૧) મહેશ વાલેરા, ડીસા 
૩૨) સુમિત વાંદરા, મીઠાપુર 
૩૩) વિકાસ હડીયલ 
૩૪) તેજસ ગજ્જર 


વાંચકોના જવાબમાંથી તારવેલો જવાબ:


ત્રણ સ્વીચ છે. અને ત્રણ બલ્બ છે. સમજવા માટે ૩ સ્વીચ ને નામ આપી દઉં. અ ,બ , ક .

  • ત્યાર બાદ સ્વીચને ૧૦ મીનીટ સુધી ચાલુ રાખી બંધ કરી દો.
  • હવે સ્વીચને ચાલુ કરી રૂમની અંદર જાવ.
  • હવે જે બે લેમ્પ બંધ છે તેને અડીને જુઓ કે કયો લેમ્પ ગરમ છે?

  • જે લેમ્પ ગરમ છે તેની સ્વીચ છે.
  • જે લેમ્પ ચાલુ છે તેની સ્વીચ છે.
  • બાકીનો બંધ લેમ્પ  છે તેની સ્વીચ છે.  
આમ આ કોયડામાં ત્રણ ભિન્ન સ્ટેટ દ્રષ્ટિ, બુદ્ધિ  અને સ્પર્શના ઉપયોગથી તારવી શકાય છે!!

End Game

વિષય : લોજીક ગહનતા: ૪/૫ 

સફરજનના વેપારી પાસે ૧૦ બાસ્કેટ ભરીને સફરજન છે. દરેક બાસ્કેટમાં થોડા સફરજન છે પણ એની સંખ્યા એકસરખી નથી. પણ દરેક બાસ્કેટમાં ઓછામાં ઓછા દસ સફરજન તો છે જ. હવે વેપારીના એક ગોટાળાને (જે તેમના માટે બહુ જ સાહજિક હોય છે !) લીધે એક ખોટું બાસ્કેટ આ દસ બાસ્કેટમાં સામેલ થઇ ગયું છે. બાકીના ૯ બાસ્કેટમાં રહેલા દરેક સફરજનનું વજન ૯૦ ગ્રામ છે જયારે પેલા ફોલ્ટી બાસ્કેટમાં રહેલા દરેક સફરજનનું વજન ૧૦૦ ગ્રામ છે. હવે તમને એક વધારાનું ખાલી બાસ્કેટ અને ત્રાજવું આપ્યું છે. વેપારી (હમેશની જેમ)  બહુ ઉતાવળમાં છે અને તમારે ઓછામાં ઓછી વખત ત્રાજવું વાપરી ખોટું બાસ્કેટ શોધી આપવાનું છે.


જવાબ ક્યાં મોકલશો?


તમારો જવાબ અમને ઈ મેઈલ દ્વારા alpesh.bhalala@gmail.com પર મોકલી શકો છો અથવા www.alpeshbhalala.com પર કોમેન્ટ દ્વારા મૂકી શકો છો. લખ્યા તારીખ : ૨૩/૦૯/૧૧ 

4 comments:

shreya naik said...

Sir,
The answer of the question of weight of apple is 5.
Reasons:
1.) first divide all the baskets into 2 group. so there will be 5 baskets in each group.
2.) take one apple from each basket in any one of the group and put it in empty basket and measure the weight. if it is 450 gram then there is no faulty basket in it. but if it is 460 gram then there is a faulty basket in it.so we have to measure only 1 time because if one group is of 450 grams then the other will definitely of 460 gram.
3.) now take the group of basket whose weight is 460 gram.
4.)now one by one take one apple from that 5 basket;put it into empty basket and measure the weight.it will take maximum of 4 times.
5.) the apple whose weight is 100 grams;the basket which is containing that apple is the faulty basket.

yours thankful,
Shreya Naik
from :- Surat.cou

Dr D M Kagathara said...

Weighing only one time one can say which basket is mismatch. Number all baskets having apples starting from 1 to 10, and No 11 for empty basket. Take 1 apple from No 1 basket, 2 apples from No 2 basket, 3 apples from No 3 basket……like wise finally 10 apples from No 10 basket. Put all these apples in No 11 basket (empty basket). Total apples in No 11 basket (empty basket) will be 55 apples. If all apples have same weight, 90 grams, then total weight of apples in No 11 basket (empty basket) will be 55x90=4950 grams. Now weigh No 11 basket (empty basket). If it is 10 grams more i. e. 4960 grams, then basket No 1 is mismatch, if it is 20 grams more i. e. 4970 grams, then basket No 2 is mismatch and so on. Thus by weighing once one can find mismatch basket.
Dr D M Kagathara
MORBI

harshad.v.oza said...

સફરજન ;
સૌ પ્રથમ દરેક બાસ્કેટમાં ૧૦-૧૦ નંગ કરવા

(પ્રથમવાર ત્રાજવાથી જોખવા)
૫ - ૫ બાસ્કેટ જોખવા, જે બાજુ વજન વધુ તેમાંથી કોઇ પણ ૧ બાસ્કેટ અલગ કરવું અને ત્યાર બાદ

(બીજીવાર ત્રાજવાથી જોખવા)
૨ - ૨ બાસ્કેટ જોખવા, અને જો બીજા પ્રયત્ને બન્ને બાજુ સમાન થાય તો અલગ તારવેલ બાસ્કેટ જ પરિણામ હશે.
અથવા જે બાજુ વજન વધુ તેમાંથી

(ત્રીજીવાર ત્રાજવાથી જોખવા)
૧ - ૧ બાસ્કેટ જોખવા, જે બાજુ વજન વધુ તે જ પરિણામ કે જવાબ

વકીલ હર્ષદકુમાર વી. ઓઝા
મહેસાણા : ૯૪૨૬૧૭૬૭૯૭

TAX-ADVOCATE
HARSHADKUMAR V.OZA,
MEHSANA : 94261 76797

sheetal said...

Date: 07th December
Sheetal Garach Said..
Hello Sir,

The answer of the question of Pelindrom value.

ANS is 174
174+471=645 than
645+546=1191 than
1191+1911=3102 than

3102+2013=5115
so,
5115 is a pelindrom value

it's 4 time additions and got pelindrom value

m i Right Sir?

and i also searched 5 time additions and got pelindrom value

Sheetal Garach
from,
Ahmedabad