Wednesday, December 29, 2010

હોટલનું બીલ

ગયા અંકનો સવાલ:
ત્રણ મિત્રોને  હોટેલમાં રાતવાસો કરવાનું થયું.  રીસેપ્શન પર બેઠેલા કલાર્કે ૩૦૦૦ રૂપિયા ચાર્જ કર્યો. ત્રણે મિત્રોએ ૧૦૦૦ રૂપિયા આપી બીલ ચુકવ્યું. પણ હોટલના માલિકનું ધ્યાન ગયું અને કંઈક ભૂલ થઇ હોવાનું જણાયું. ખરેખર તેમનો ચાર્જ ૨૫૦૦ રૂપિયા જ હતો. માટે તેમને કલાર્કને ૫૦૦ રૂપિયા પાછા આપ્યા. હોશિયાર કલાર્કને થયું આ ત્રણ મિત્રો ૫૦૦ રૂપિયાના ત્રણ ભાગ કેવી રીતે કરશે. આમ વિચારી તેણે મિત્રોને ૩૦૦ રૂપિયા પરત કર્યા અને ૨૦૦ રૂપિયા તેણે રાખી લીધા. આ બાજુ મિત્રો ખુશ થઇ ગયા. તેમને દરેકને ૧૦૦ રૂપિયા પરત મળ્યા. મતલબ દરેકે ૯૦૦ રૂપિયા ચૂકવ્યા. મતલબ કુલ ૨૭૦૦ રૂપિયા ચૂકવ્યા અને કલાર્કે ૨૦૦ રૂપિયા રાખ્યા. તો સરવાળો થયો ૨૯૦૦ રૂપિયા બાકીના ૧૦૦ રૂપિયા ક્યાં ગયા ??? 
  જવાબ:

આ કોયડાના બહુ ઓછા જવાબો મળ્યા. જેટલા ઉતરો મળ્યા એમાંના લગભગ બધાએ સાચા જવાબ લખી મોકલ્યા છે.   અકીબ મિર્ઝાએ સૌ પ્રથમ ખરો જવાબ આપ્યો. મનોજ જેસ્વાની બે જ વાક્યમાં લખે છે કે,
2700(ચૂકવ્યા )+300(પાછા મળ્યા )=3000( કુલ )200(કલાર્કે રાખ્યા  )+300(પાછા મળ્યા )+2500(હોટલ ભાડું )=3000(કુલ )
બેમાંથી એક રીતે ગણતરી કરો, મિક્સ ના કરો.

સાચી વાત છે. ખરેખર આ કોયડો લોકોને ખોટા રસ્તે વિચારતા કરે છે, પણ જો એમાં ફસાઈએ નહિ ( ખોટી ત્રણ - ચાર ઘણા કરવાની સ્કીમોની જેમ !) અને સીધું વિચારતા રહીએ તો ખરેખર તો આ પઝલ છે જ નહિ ! પણ ક્યારેક ગોથા ખાવાની પણ મજા હોય છે. 
તો વળી અમદાવાદથી મુકેશ પડસાળા આ કોયડાને આગળ વિસ્તારવાનો સુઝાવ મુકે છે, જો કલાર્ક  ૨૦૦ના બદલે ૨૬૦ રૂપિયા રાખે તો ખોટી રીતે પણ જવાબ ૩૦૦૦ જ આવે ! અને જો કલાર્ક ૨૦૦ના બદલે તેથી વધુ રકમ દા.ત. ૨૯૦ રાખે તો ઉપરોક્લ ગણતરીથી સરવાળો ૩૦૮૦ મળે જે મુદ્દલથી પણ વધી જાય. આમ તેમને ત્રણ જુદા જુદા પરિણામો વિસ્તારથી જણાવ્યા છે. જો રસ લઈએ તો બધું રસપ્રદ બની શકે છે !
  End Game

એક ઘરડો ગોવાળ. એને ત્રણ દિકરા અને એની પાસે ૧૭ ગાયો. એક દિવસ ગોવાળ ગુજરી ગયો. હોંશિયાર ગોવાળ વસિયતનામું જરૂર કરતો ગયો.  સૌથી મોટા દિકરાએ મને ખુબ મદદ કરી છે એને અડધા ઢોર આપવા. વચલા દિકરાએ પણ ઘણી વાછ્ડીઓને મોટી કરી છે માટે એને ત્રીજા ભાગના ઢોર આપવા. સૌથી નાનો દિકરો મદદ કરવામાં નબળો હતો ઉપરથી ગુટખા-બીડીના પૈસા દર બીજા દિવસે લઇ જતો એટલે એને નવમો ભાગ આપવો. ત્રણેય દિકરાઓએ બેસીને ભાગ પાડવા રાત-દી એક કર્યા પણ મેલ પડ્યો નહિ. ગાયને મારીને ભાગ પડે એટલાં અણસમજુ પણ નહોતા. પડોશમાં રહેતા પટેલ ભાઈને બોલાવી એની સલાહ લીધી. પટેલ ભાઈ કે હમણા આવું. થોડીવારમાં પટેલ ભાઈ આવ્યા અને એક પણ ગાય માર્યા વગર વસિયત પ્રમાણે ત્રણેય  ભાઈઓને એનો ભાગ આપી દીધો. કહો જોઈએ પટેલ ભાઈની કારીગરી??!!     જવાબ ક્યાં મોકલશો?
તમારો જવાબ અમને ઈ મેઈલ દ્વારા alpeshbhalala@gmail.com પર મોકલી શકો છો અથવા www.alpeshbhalala.com  પર કોમેન્ટ દ્વારા મૂકી શકો છો.

40 comments:

Paras Pitroda said...

Patel will add his own cow. so now there are 18 cows.

1st son will get 9 (18 / 2)
2nd son will get 6 (18 / 3)
3rd son will get 2 (18 / 9)
=============================
Total Cows 17

Patel took his own cow and sons will have distributed cows!

From: Paras Pitroda (Visavadar)
parasitinfo@gmail.com

AKASH KHAMAR said...

(1ST SON)9COW , (2ND SON)6COW , (3RD SON) 2COW

Anonymous said...

Hello!
I'm Rinku,
I'm trying to solve the 29/12/10's puzzle of Students@Compitition:

"Patelbhai 17 gaayo(ગાયો) maa potaani 1 gaay(ગાય) add kari deshe; Total Gaay 18.
Mota dikaraa ne adadhi(1/2) gaayo atale ke 18/2=9 gaayo malshe,
Vachala dikaraa ne trijo bhag(1/3) atale ke 18/3=6 gaayo malshe,
Nana dikaraa ne navmo bhag(1/9) atale ke 18/9=2 gaayo malshe,
Aam 17 (9+6+2=17) gaayo sarkhe bhage vahechai gai.
Have baaki raheli 1 gaay patelbhai paachhi li leshe."

Hope, My Logic Is Right....

Unknown said...

supose mr.patel add his own cow in calculation.
so, totle cow is 17+1=18
1st son got 18*1/2 = 9 cow
2nd son got 18*1/3 = 6 cow
3rd son got 18*1/9 = 2 cow
totel cow is 9+6+2 = 17 cow
remain 1 cow is mr.patel's own cow

Unknown said...

Ans is , One cow added by Patel From himself. Now total cow is 18. Now 1/2 part, means 9 cow is donet to biggest son. Now 1/3 part, 6 cow is donet middle son. And 1/9 part,means 2 cow is donet to smallest son.So 9+6+2=17 cow is doneted and one cow is left,which is added by Patel. So the will is compleated.

Anonymous said...

Patel add 1 cow now become total 18. Ok for big brother take 9, n middle brother take 6 n last take 2 n . patel go with one.

પરેશ રબારી/મકવાણા said...

9 gay mota ni 6 gay vachlani 2gay nanani

Jayvir said...

One oldmen and his 3 sons with 17 cows are divided by patel ik this way

17 cow + 1 cow is add by patel
then he divided

first son half of(17+1=18)=9
second son 3rd part of(17+1=18)=6
third son 9th part of cow means(17+1=18)=2 This way (9+6+2=17) cows are divided by patel and remaining 1 cow he takes back.

Dr Tejas Trivedi said...

The Shepherd had 17 cows.

The Patel added one to it to make 18 Cows.

He gave 18 divided by 2 that is 9 Cows to Elder son.

He gave 18 divided by 3 that is 6 Cows to Middle son.

He gave 18 divided by 9 that is 2 Cows to Younger son.

He took the last remained cow at the end.

So total is 9 + 6 + 2 = 17 Cows.


Dr Tejas Trivedi

President
IDA Gujarat State Branch


-----------------------------------

Clinic – 1:

Rishi Multispeciality Dental Clinic
Sparkle Complex – First Floor;
Kotecha Main Road; Off Kalawad Road;
RAJKOT – 360001.
Phone: 0281 – 2456401

-----------------------------------

Clinic – 2:

Om Dental Clinic
Ganesh Complex – First Floor;
Ranchhodnagar – 4 Corners;
Pedok Road;
Rajkot – 360003.
Phone: 0281 – 2707363

-----------------------------------

Contact Details:
Cell : 0 98989 06087
0 98251 54469

E mail :

drtejastrivedi@yahoo.com
info@dentistatrajkot.com

URL :

www.dentistatrajkot.com

DANGER DHAVAL said...

પટેલભાઈ ઍ પોતાની ગાય ગોવાલને ઉધાર આપી. ઍટલે ઍમની પાસે કુલ ૧૮ ગાય થઈ..
હવે મોટા દીકરાને વસિયત મુજબ અડધો ભાગ ઍટલે કે ૯ ગાયો મળી..
વાચોટ દીકરાને ૩જો ભાગ ઍટલે કે ૬ ગાયો મળી...
નાના દીકરા ને ૯મો ભાગ ઍટલે કે ૨ ગાયો મળી...
ઍટલે કુલ ૧૭ ગાયો થઈ ગયી.....અને આખરી ગાય પટેલ ભાઈ ની ઉધાર હતી ઍટલે ઍમણે પાછી આપી દીધી....

-ધવલ વાઘેલા,
અમદાવાદ

Maulik Sompura said...

Patelbhai temani ek cow lai gaya ane vasiyat pramane bhag padya te mujab mota dikra ne 9, bija dikra ne 6 & trija dikra ne 2 cows male ane ek cow vadhe je Patelbhai laine chalya jay
Patelbhai e avi karigari kari??!!

chicagomail said...

Total (17cow ) count = 17
Patel loaned his OWN + 01 Thus revised total 18


First Half i.e.18/2 = 09 given to Eldest
One Third 18/3 = 06 given to Mid one
Ninth 18/9 = 02 given to youngest one

Residual loaned one cow 01 taken by Patel back at Home

Unknown said...

Assume that there are 18 cows.

50% of the cows will go to Eldest son i.e. 9

3rd part of total cows i.e. 6 will go to second son

and 9th part of total cows i.e. 2 will go to younger son i.e. 2

So 9+6+2 = 17

Unknown said...

I will add 1 more cow to 17
Now total will be 18
1st Son will get 1/2 i.e 18 x 1/2 =9
2nd Son will get 1/3 i.e 18 x 1/3 =6
3rd Son will get 1/2 i.e 18 x 1/9 =2

9+6+2 = 17
I will get back my cow again

Yogesh Makwana....

Unknown said...

Answer of quitz published in Gujarat Samachar (28/12/10)

1. Mr. Patel has added one Cow in 17 so total Cow now will be 18.
2. Half of 18 Cow i.e. 9 Cow were given to Elder Son
3. One third of 18 Cow i.e. 6 Cow were given to Middle Son
4. One nineth of 18 Cow i.e. 2 Cow were given to Yonger Son
5. One extra Cow was taken back by Mr. Patel, which was added at first.

So everybody gets their share withot any trouble.

Regards,

Bhupendra Patel,
B/404, Devdarshan,
Halar
Valsad

PH- 09879110314, 09376710314

Unknown said...

Answer of quitz published in Gujarat Samachar (28/12/10)

1. Mr. Patel has added one Cow in 17 so total Cow now will be 18.
2. Half of 18 Cow i.e. 9 Cow were given to Elder Son
3. One third of 18 Cow i.e. 6 Cow were given to Middle Son
4. One nineth of 18 Cow i.e. 2 Cow were given to Yonger Son
5. One extra Cow was taken back by Mr. Patel, which was added at first.

So everybody gets their share withot any trouble.

Regards,

Bhupendra Patel,
B/404, Devdarshan,
Halar
Valsad

PH- 09879110314, 09376710314

krishna said...

big son =9
middle son =6
younger son =2

Dhaarini said...

I will add 1 more Cow to 17
The total of Cow will be 18
Now
1st Son will get 18 x 1/2 = 9
2nd Son will get 18 x 1/3 = 6
3rd Son will get 18 x 1/9 = 2

Total will be 9+6+2 = 17

I will get my Cow back with me

Dhaarini

Mukesh Harwani said...

Simple. . . Patelbhai add his own one cow to solve out the matter, on the condition to taken it back in the end..

17+1=18
1st one get = 18/2=9
2nd one get = 18/3=6
3rd one get = 18/9=2
Total = 9+6+2=17 + rest 1 of patelbhai...

DINESH VAKIL said...

અલ્પેશભાઈ,
જવાબ બહુજ સહેલો છે.
એક ગાય બાજુવાળા પટેલ ભાઈ લઇ આવ્યા અને તેમણે તેને ૧૭ ગયો જોડે મૂકી દીધી.
તેથી કુલ ૧૮ ગાય થઇ.
તેમાંથી અરધી એટલેકે ૯ ગાય મોટા દીકરાને આપી.
બાકી રહી ૯ .
તેથી વચલા દીકરાને ત્રીજા ભાગની એટલેકે ૬ ગાય આપી.
બાકી રહી ૩.
તેથી જયારે નાના દીકરાને ૯ માં ભાગની ગાય આપી એટલેકે ૨ ગાય આપી
ત્યારે બાકી રહી ફક્ત એક જ ગાય જે પટેલ પોતાની લાવ્યા હતા તે પછી લઇ ગયા.
દિનેશ વકીલ
અમદાવાદ

kajoo said...

the neighbor of that shepherd would sort out the whole matter like this:

-first, he may come with his own cow..
-the wise shepherd actually had 17 cows.. + this 1 cow.. = total 18 cows....
-now, as per the will of the old wise shepherd,
-the elder brother got (18/2=) 9 cows..
-then the middle one got (18/3=) 6 cows...
-& the younger got (18/9=) 2 cows...
-thus, the neighbor distributed (9+6+2=) 17 cows..
-the 18th cow left.. but that cows was not of the shepherd..
-so, he took back his cow & went away.. :) :)

* hope u r satisfied by my answer..
& also i would lyk to knw hw 2 type gujraty in dis comment-box..loll..

Unknown said...

એક ઘરડો ગોવાળ. એને ત્રણ દિકરા અને એની પાસે ૧૭ ગાયો. એક દિવસ ગોવાળ ગુજરી ગયો. હોંશિયાર ગોવાળ વસિયતનામું જરૂર કરતો ગયો. સૌથી મોટા દિકરાએ મને ખુબ મદદ કરી છે એને અડધા ઢોર આપવા. વચલા દિકરાએ પણ ઘણી વાછ્ડીઓને મોટી કરી છે માટે એને ત્રીજા ભાગના ઢોર આપવા. સૌથી નાનો દિકરો મદદ કરવામાં નબળો હતો ઉપરથી ગુટખા-બીડીના પૈસા દર બીજા દિવસે લઇ જતો એટલે એને નવમો ભાગ આપવો. ત્રણેય દિકરાઓએ બેસીને ભાગ પાડવા રાત-દી એક કર્યા પણ મેલ પડ્યો નહિ. ગાયને મારીને ભાગ પડે એટલાં અણસમજુ પણ નહોતા. પડોશમાં રહેતા પટેલ ભાઈને બોલાવી એની સલાહ લીધી. પટેલ ભાઈ કે હમણા આવું. થોડીવારમાં પટેલ ભાઈ આવ્યા અને એક પણ ગાય માર્યા વગર વસિયત પ્રમાણે ત્રણેય ભાઈઓને એનો ભાગ આપી દીધો. કહો જોઈએ પટેલ ભાઈની કારીગરી??!!


ANS: patelbhai 1 gay add kari dese
atle total gay 18 thase temathi motabhai ne 1/2 atle 9 gay malse.
vachla dikrane 3 jo bhag atle k 18/3=6 gay malse
sauthi nana bhai ne 9 mo bhag atle k 18/9=2 Gay malse

atle badha bhai ne malti gay
9+6+2=17

1 vadhi te patelbhai lai lese karan k tene potani 1 gay add kari hati

govind said...

પટેલ ભાઈ એ પોતાની એક ગાય આપીને કુલ ૧૮ ગાય થાય .તેમાં થી મોટા દીકરા ને અડધા એટલેકે ૯ ગાય આપી અને વચલા દીકરા ને ત્રીજો ભાગે એટલે ૬ ગાય આપી ને નાના ને નવમો ભાઈ એટલે કે ૨ ગાય આપી
અને પટેલ એ પોતાની એક ગાય નાના દીકરા પાસે થી પાછી લીધી .

Frm - ગોવિંદ રબારી રાજકોટ

Unknown said...

પટેલભાઇએ હમણા આવું કહીને તે પોતાની એક ગાય લઇને આવ્યા એટ્લે કુલ 17+1= 18 ગાય થઇ.
હવે વસીયત મુજબ:
મોટા દિકરા ને અડધો ભાગ એટ્લે- 18/2= 9
વચલા દિકરા ને ત્રીજો ભાગ- 18/33.33= 6
નાના દિકરા ને નવમો ભાગ- 18/9= 2

આમ કુલ 17 ગાય વસીયત મુજબ ભાગ પાડી આપી અને છેલ્લી બચેલી 18 મી ગાય પોતાની ગાય પાછી લઇને જતા રહ્યા...

From: Raxit Patel
Virpur (Jalaram), Ta.Jetpur,
Di.Rajkot

Unknown said...

patelbhai temna gare thi ek gay lae ne avya.etale ke total 18 gay thai. mota dikara ne adadho bhag etale 9 gayo aapi mate baki vadhi 9 gay .vachala dikara ne trijo bhag etale 6 gayo aapi etale vadhi 3 gayo. have temathi nana dikara ne navamo bhag etale 2 gayo aapi hane baki vadhi 1 gay je hati pela patel bhai ni. je temane pachhi melavi. thai gayo bhag.


myname is : patel krupesh kumar rameshbhai.
adress: oradavas, vi- bokarwada, ta -visanagar ,dist- mehsana.

krishna said...

my answer is

elder son = 9
middle son = 6
younger son = 2

krishna pinak patel
surat

Dimple Bhagat said...

Padosh ma rehta patelbhai aemna pasethi ek gay(cow) lai aavya ane aemne garda gowal na vasiyatnama pramane bhag padya.. 17 gayo hati tema patelbhai ni ek umerai tethi 18 gayo thai.. Mota dikra ne adadho(half) bhag pramane 9 gayo made.. Vachala dikra ne trija(third)
bhag pramane 6 gayo made, jyare nana dikra ne navma bhag pramane 2 gayo made.. Patelbhai ni karamat ane ek pan gay marya vagar vasiyat pramane traneya bhaio ne bhag aapi didho..

Yatharth said...

patelbhai ni 1 gay add kari

motabhai ne 17+1=18/2=9 cows

2nd bhai ne 18/3=6 cows

3rd bhai ne 18/9=2 cows

overall 9+6+2=17 !!!!

kalpesh said...

Kalpesh Akhani
I am sending it's solution and interesting story
Solution of Politician ::

We know the story of the old farmer. He had 17 cows. In his will, he wrote to give ½ of his cows to his youngest son and 1/3 of the cows to his younger son and 1/9 of the cows to his eldest son. Farmer died. After reading the will, the sons were confused. So, they contacted a wise man to solve their problem. The wise man added his cow to 17 cows. So 18 cows were there. According to will he give ½ of cows, that is 9 to his youngest son. 1/3 of cows, that is 6 to his younger son, and 1/9 of cows that is 2 to his eldest son. So, he distributed 9 + 6 + 2 = 17 cows among three sons. The solution is practical but not mathematical. Related to this problem, we see another solution. They went to the politician to solve their problem. The politician went to a bridge with three sons and cows. There he told to small son “you are given one half of cows, am I right ? He told yes. So he put one cow on the bridge and two cows under the bridge. “ See, your cows” , So he gave 3 cows to yongest son. Now he told younger son “You have to get one third of cows, right ? He said yes. So politician put one cow on the bridge and 3 under the bridge “ See your parts and take these 4 cows.” At last he put one cow on the bridge and 9 cows under the bridge. He told eldest son and said “Take your part.” By saying these words he gave10 cows. By this way the politician distributed 3 + 4 + 10 = 17 cows among 3 sons. This distribution is neigher practical nor mathematical. ( of course it may be political ). The politician was weak in mathematics. Could it be that the eldest son paid some money to the politician ? I leave these question to the reader to answer.
Now question is N cows are distributed, first ath part to first son, bth part to second and cth part to third son. Is there another set of values of a,b and c in which a + b+ c + 3 = n ?

URVISH said...

let each get 'x' no of cows therefore
1/2x+1/3x+1/9x=17
therefore
elder brother will get 9 cows
middle brother will get 6 cows
smaller brother will get 2 cows

mohit shah said...

પટેલની ૧ ગાય ઉમેરતાં કુલ ૧૮ ગાય થાય. મોટા દીકરાને તેના અડધા ભાગ મુજબ ૯ ગાય, વચલાને ત્રીજા ભાગ મુજબ ૬ ગાય અને નાનાને નવમા ભાગ મુજબ ૨ ગાય મળે અને ૧ ગાય વધે જે પટેલ પાછી લઈ લે. - ડૉ. મોહિત શાહ

નિલેશ જાની said...

પટેલભાઇ પોતાની એક ગાય સાથે લેતા આવ્યા અને ૧૭ ગાયોમા તેને ઉમેરી દીધી જેથી,કુલ ૧૮ ગાયો થઇ. હવે ૧૮ ની અડધી એટ્લે કે ૯ ગાયો પહેલા દિકરા ને આપી, ૧૮ નો ત્રીજો ભાગ એટલે કે ૬ ગાયો બીજા દિકરા ને આપી અને ૧૮ નો નવમો ભાગ એટ્લેકે ૨ ગાયો સૌથી નાના દિકરા ને આપવા છતા હજુ ૧ ગાય વધી જે તેમની પોતાની હતી તેથી તેમણે લઇ લીધી.

hardik mandora said...

it is simple just solving
(1/2)x+(1/3)x+(1/9)x=17 we get x=18 ,
so the first son will get 9cow, second will get 6 cow and the third one will get 2 cow

Unknown said...

hi i am rupen shah

17 cows i add 1 cow so total
17+1=18 cow

now ican divided according to given data

1st son(big son) get 18/2=9cows
2nd son (middle son)get 18/3=6cow
3rd son (small son)get 18/9=2cow

so 9+6+2=17 cow

and i take my 1 cow back


thus cow divided according to data.

and
big son get 9 cow

middle son get 6 cow

small son get 2 cow

kajoo said...

i got an amazing question 4 u..
u always asks brainstromig questions na; nw answer this one..

there is a man having a gold chain of seven rings..
but he has no money..
he went to a hotel to stay a weak there out..
he talks to the manager & the deal was to give a golden ring each night..
now the question is, that man has to cut the chain..
tell me the minimum cuts the man has to put on the chain..

answer practically..

wishing you a happy new year...
good luck..
:))

Unknown said...

answer of division of 17 cows are
elder son got 9 cows
middle son 6 cows
younget one 2 cows

reason because sum 1/2=1/3+1\9=17/18 not 1
ie we have to divide 18 as 1/2,1/3, 1/9 ..

---
by-dhrupal r shah

Unknown said...

REPLY BY TWISHA MANKAD-BHARUCH

PATELBHAI WILL ADD 1 COW.SO TOTAL COWS WILL BE 18.HALF OF THAT i.e. 9 cows [half of 18] will be given to eldest son.6 cows [1/3rd of 18] will be given to 2nd son. And, 2 cows [1/9th of 18] will be given to youngest son.

so,total 9+6+2=17 cows are distributed as per will and the cow added [18th] by him will be taken back by patelbhai. Thus, problem will be reSolved by patelbhai.

Parth gajjar said...

1> 1
2> 5
3> 28 sasla ane 44 margi
4> 2
5> 1
6> 3

jagruti said...

hi govale 9 cow mota chokarane apiya 2nd chokarane ne 6 apiya ane 3rd chokarane ne 2 cow apiya

Anonymous said...

9, 6, 2 avirite trane cow divide kari didha